پارتیشن شیشه ای

سیستم های مناسب برای نگه داشتن شیشه های پارتیشن و ویترین های فروشگاهی از جمله نیازهای همیشگی معماران و طراحان فضای اداری تجاری محسوب می شود.تمایل به استفاده از شیشه های بزرگ و حداقل قید های عمودی و حذف خطوط در میدان دید بازدیدکنندگان حکم می کند تا طرح های قدیمی برای نگه داشتن این شیشه ها به طور کلی متحول گردد.

سیستم پارتیشن های دو جداره فریم لس:

این سیستم دارای حداکثر عایق صوتی و حرارتی می باشد که عملکرد صوتی را به 49 دسی بل کاهش می دهد.

سیستم های پارتیشن دو جداره مناسب ترین طراحی جهت فضاسازی را فراهم می نماید.

ویترین های فروشگاهی:

در معماری امروزی استفاده از شیشه در بانک ها,مراکز خرید و ساختمان های تجاری تفریحی امری متداول است.

سیستم های مناسب برای نگه داشتن شیشه های بزرگ ویترین های فروشگاهی و حداقل قید های عمودی و حذف خطوط در میدان دید بازدید کنندگان از جمله نیازهای همیشگی فضای تجاری محسوب می شود.