جزئیات پروژه
  • پروژه کارخانجات،لامرد الومنیوم جنوب
  • سال1397
  • کرتن وال 5000متر مربع
  • کامپوزیت7000متر مربع
  • فروش و اجرا
گالری عکسهای پروژه