جزئیات پروژه
  • پروژه مسکونی باغ بهشت (شرکت تهران قومس)
  • سال1396
  • کامپوزیت 3000متر مربع
  • سمنت بورد20000متر مربع
  • ترموود6000متر مربع
  • فروش و اجرا
گالری عکسهای پروژه