جزئیات پروژه
  • پروژه ساختمان مجتمع تجاری میلاد نور
  • کرج
  • سال 1385
  • کرتین وال 1500متر مربع
  • اجرا
گالری عکسهای پروژه