جزئیات پروژه
  • پروژه برج مراقبت و ساختمان اداری سازمان بنادر کشتیرانی نوشهر
  •  سال1395
  • کامپوزیت 16000متر مربع
  • فروش و اجرا
گالری عکسهای پروژه