جزئیات پروژه
  • پروژه سینا سنتر
  • خیابان آزادی_تهران
  • سال1394
  • کرتین وال 2000متر مربع
  • سرامیک800متر مربع
  • فروش و اجرا
گالری عکسهای پروژه