جزئیات پروژه

پروژه سینا سنتر خیابان ازادی

سال1394

کرتن وال 2000متر مربع

سرامیک800متر مربع

فروش و اجرا

گالری عکسهای پروژه