جزئیات پروژه
  • پروژه ساختمان اداری کیان(مپنا)
  • سال1399
  • کرتین وال 800متر مربع
  • کامپوزیت800متر مربع
  • سرامیک700متر مربع
  • اسپایدر200متر مربع
  • فروش و اجرا
گالری عکسهای پروژه