جزئیات پروژه
  • پروژه نوآوران 
  • پارک فناوری پردیس _تهران
  • سال1394
  • سرامیک4000متر مربع
  • فروش و اجرا
گالری عکسهای پروژه