جزئیات پروژه

پروژه نو اوران (پارک فناوری پردیس)

سال1394

سرامیک4000متر مربع

فروش و اجرا

 

گالری عکسهای پروژه