جزئیات پروژه
  • پروژه پارسه 
  • منطقه 22_تهران
  • سال 1399 
  • 1400 مترمربع اسکای لایت 
  • اجرا
گالری عکسهای پروژه