جزئیات پروژه
  • پروژه ساختمان برج ایران زمین
  • سال1385
  • کرتین وال 3000متر مربع
  • اجرا
گالری عکسهای پروژه